9 Principer för en bra webbdesign

Uppdaterad: 5. Desember 2022

Om du skapar din första hemsida finns det många saker du bör ta hänsyn till. Vi har därför försökt att ta fram några av de viktigaste principerna för att skapa en bra hemsidedesign. Här är det viktigt att komma ihåg att det är samspelet mellan dessa principer som garanterar bästa möjliga resultat. En effektiv webbdesign handlar om mycket mer än bara innehållet på sidan. 

Du bör därför ha de följande principerna i baktanken när du ska designa din nästa hemsida. Om du tycker att det är för mycket kan du naturligtvis anlita en byrå som gör jobbet åt dig. Här kan du få offerter från våra sidor och få jobbet gjort på ett mycket effektivare sätt. 

Nedan har vi sammanställt nio principer som är viktiga att komma ihåg nästa gång du designar en hemsida. 

1. Syftet med din hemsida

Har du en lite gammal och sliten hemsida och vill ha en ny? En fallgrop som många människor faller i är att de tar sig an en ny hemsida utan att först planera ordentligt. Det handlar inte bara om att visa vilken domän hemsidan ska ligga på, utan också vad den ska användas till. Se därför till att du har gjort dig en tydlig uppfattning om vad syftet med hemsidan ska vara.

Här kan det vara bra att tänka på vilka funktioner hemsidan har idag och vad du vill att den ska ha när den nya hemsidan är klar. Ska det till exempel vara ett nav mellan försäljningsavdelningen och potentiella kunder? Eller är det kundservice och praktisk information som står i centrum? Kanske borde det bara vara en passiv närvaro för företaget på nätet? Vad du än har för avsikt att använda hemsidan till bör du skriva ner det på papper innan du går vidare. 

2. Enkelhet 

Även om det kan vara frestande att skapa en sofistikerad hemsida är ofta det enkla det bästa. Detta gäller även för hemsidor, så låt dig inte ryckas med. Se också till att din hemsida har en praktisk och användarvänlig design som stämmer överens med resten av ditt företags profil. Tre faktorer spelar särskilt roll här: färger, typografi och bilder. 

Rätt användning av färg kan vara ett kraftfullt kommunikationsverktyg, men den kan också vara mycket störande. Det är ungefär 20 år sedan man använde starka färger på en hemsida. Se därför till att färgpaletten på din hemsida är i linje med ditt övergripande budskap, utan att det påverkar kundupplevelsen negativt. 

En annan punkt som många inte har tänkt på tidigare är typografi. Det är helt enkelt de bokstäver som du använder på din hemsida. Vi talar inte bara om texten, utan också om stilen eller fonten på de bokstäver du använder. Det bör finnas en enhetlighet mellan de olika sidorna på din webbplats, och som en tumregel bör du aldrig använda mer än tre olika typsnitt på samma sida. 

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg användningen av grafik. Illustrationer, bilder och videor är alla utmärkta verktyg för att förmedla ett budskap, men det är viktigt att budskapet är rätt. Ett misstag som många nybörjare gör är att använda bilder som kanske inte är relevanta för sidans innehåll. Detta kan snabbt bli distraherande och förvirra användarna. 

3. Navigering

Navigering är en annan punkt som bör stå högt på listan över principer. Det handlar om hur användarna tar sig runt på din hemsida och det är lätt att göra misstag här. Användarna är ofta väl indoktrinerade med hur navigeringen på en hemsida ska vara utformad, och det är sällan något du bör ändra alltför mycket. Vissa designers har låtit kreativiteten flöda fritt på detta område, men det kan få katastrofala konsekvenser för användarupplevelsen.

Du bör därför se till att din hemsida är så lik andra webbplatser som möjligt när det gäller navigering. Vi talar om en traditionell meny högst upp på sidan och en hamburgermeny där det är lämpligt (till exempel på mobila enheter). Lägg lite tid på en kreativ design, men se till att navigationen följer ett standardrecept. 

4. Visuell hierarki

När vi talar om en visuell hierarki är det den ordning i vilken olika element placeras på din hemsida. De flesta håller med om att titeln kommer först, följt av bilder och text. Det är det sätt som användarna är vana vid att innehållet presenteras på, och det ger en naturlig sammanhållning mellan de olika delarna på din sida. Se till att allt flyter naturligt och att det blir lättare för användarna att hitta rätt.

Det är bra att notera att det finns ett visst utrymme för kreativitet, men du bör inte dra det för långt. Försök också att skapa kreativa presentationer av innehållet i stället för att stöka till för mycket med hur innehållet presenteras på din hemsida. Vi har dock sett webbplatser som har lyckats med sin egen hierarki, men det är undantaget snarare än regeln. 

5. Innehåll

En bra webbdesign säkerställer ett kompletterande samspel mellan design och innehåll. Här är det viktigt att sidan är utformad på ett sådant sätt att innehållet framträder tydligt, och du får de bästa möjligheterna att lägga ut innehållet på ett snyggt sätt. På så sätt får du fram budskapet till dina läsare, vilket kan öka sannolikheten för konverteringar under arbetets gång. 

Detta är särskilt viktigt som en del av din SEO-strategi. En bra hemsida använder innehållet för att skapa organisk trafik, men det är också viktigt att designen gör det lätt att hitta rätt i innehållet. Om du har många bra inlägg men som ingen hittar, är chansen liten att de kommer tillbaka till din hemsida i stället för att använda andra sidor där de kan finna information.

6. Grid-baserad layout

En grid gör det mycket enklare att planera din hemsida och se till att elementen är korrekt placerade i förhållande till varandra. Detta har blivit en föredragen strategi för många designers, men det verkar också ha blivit populärt bland användarna. En stor del av orsaken till detta är förmodligen att hemsidorna är otroligt tydliga och att det är lättare att hitta sidor med mycket innehåll. 

Tydliga linjer och kolumner gör att du kan navigera mellan olika textblock på ett effektivt sätt. Om du använder bilder och videoklipp är detta ännu mer relevant för din hemsida. Ett rutnät ser till att allting är på rätt höjd och användarna kan visuellt se vad de olika delarna ger upphov till. 

7. Hämtningstid

Har du någonsin varit på en tredje parts hemsida och googlat dig fram till ett svar? Då är sannolikheten stor att du lämnade sidan innan den laddades ordentligt. Undersökningar visar att användare idag förväntar sig att hemsidor ska laddas på cirka 2 sekunder eller mindre. En bra webbdesign bör därför säkerställa att både kod och element som används på hemsidan laddas så snabbt som möjligt.

Ett bra steg på vägen kommer att vara att använda optimerade bilder, eftersom det ofta är det element som tynger din sida mest. Dessutom kanske du vill använda lazyload, vilket gör att hemsidan bara laddar de element som användaren faktiskt ser visuellt. Saker laddas sedan allteftersom du scrollar ner på sidan.

8. Mobiloptimering

Google har uppskattat att upp till 70% av webbtrafiken i dag kommer från handhållna enheter som smartphones. Det är dock långt irån alla hemsidor som är anpassade till små skärmar. De flesta nya hemsidor är naturligtvis mobiloptimerade ur ett programmeringsperspektiv, men det betyder inte att designen är optimal. Du bör därför ta dig tid att planera hur hemsidan ska se ut i mobilen – inte bara i webbläsaren.

Detta leder oss tillbaka till punkt 3 om navigering. Det är på mobila enheter som navigeringen är viktigast, och du bör därför se till att webbplatsen är lätt att använda på mobila enheter först. Gå sedan tillbaka till webbläsarversionen och anpassa den om du ser ett behov av att göra det när AMP-versionen är klar. 

9. F-strukturerat innehåll

Det är kanske inte något som de flesta utanför designbranschen har hört talas om, men F-strukturerat innehåll handlar om hur innehållet på din hemsida är upplagt. Här är det inte bara den visuella hierarkin som är viktig, utan även flödet av innehållet. Se själv att du bildar ett F där innehållet börjar från vänster och går mot höger. Innehållet följer sedan med nedåt innan man går till höger så att man i praktiken bildar ett F. Studier har visat att det är på detta sätt som de flesta av oss konsumerar innehåll på ett naturligt sätt, och det är också på detta sätt som du bör lägga upp din hemsida.