Integritetspolicy

Oppdatert 06.05.2022

Hittabyrå.se är en webbplats som låter dig komma i kontakt med svenska byråer inom olika branscher. 

När förfrågningar lämnas via formulär på webbplatsen kommer vi att ha tillgång till information om våra användare. Detta är din personliga information. 

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Vidare kan du läsa om hur dina personuppgifter behandlas.

Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Flow Digital AS driver Hittabyrå.se, och ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som samlas in från användarna av våra tjänster.

  • Flow Digital AS (organisationsnummer: 928 599 450)
  • Bogstadveien 27b, 0355 Oslo
  • E-post: kontakt@hittabyrå.se

Flow Digital AS är leverantör av webbplatsen och webbplatsen är registrerad hos Domeneshop AS.

När du samtycker till att vi vidarebefordrar personuppgifterna till andra kommer de att ansvara för sin behandling av informationen.

Vad är personlig information?

Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan information kan till exempel vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vilka personuppgifter behandlas av Hittabyrå.se?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att våra tjänster ska fungera korrekt. Informationen som behandlas används endast för att ge dig erbjudanden från byråer och tillhörande administrativt arbete. 

Syftet med att hantera dina personuppgifter är att du ska få de bästa erbjudandena från våra leverantörer.

När du använder tjänsterna på Hittabyrå.se ger du samtycke till att byråerna kontaktar dig för relevant information om din förfrågan via telefon, SMS eller e-post.

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Artikel 6.1 i integritetsförordningen är den rättsliga grunden för Flow Digital AS:s behandling av personuppgifter. 

Behandlingen som görs är nödvändig för att Hittabyrå.se ska leverera erbjudanden som är anpassade för den enskilda användaren. Behandlingen av personuppgifter är också nödvändig för att användaren ska få erbjudandet och intressena är därför också berättigade, jfr art. 6 nr 1 bokstav f.

Vilken typ av personuppgifter behandlas?

Flow Digital AS hanterar personuppgifter såsom namn och telefonnummer, adress och e-post. Dessutom behandlas uppgifterna som anges i fritextfältet när du lämnar in en offertförfrågan på Hittabyrå.se. 

Hittabyrå.se följer personuppgiftslagen när vi behandlar personuppgifter.

Hur länge lagras informationen hos oss?

Vi lagrar dina personuppgifter på säkra, lösenordsskyddade servrar. När du använder webbplatsen, eller skickar meddelanden via kontaktformuläret, kommer informationen att raderas senast inom 18 månader. 

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas tidigare vill vi att du skickar en förfrågan via e-post till kontakt@hittabyrå.se.

Delning av din personliga information

När du lämnar in en offertförfrågan till våra leverantörer kommer dina kontaktuppgifter att vidarebefordras till relevanta byråer. Informationen inkluderar ditt namn, eventuellt företagsnamn, e-post och annan information du anger i begäran.

I de fall där användaren för erbjudandet från byrån är anpassade efter dennes behov kommer du efter förfrågan att få ett e-postmeddelande med information om vilka leverantörer som har fått tillgång till dina kontaktuppgifter. Utöver detta delas inte din personliga information med andra.

Informationen kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES-området. 

Det är viktigt för oss att säkerställa att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter i enlighet med regelverket och vi har därför försäkrat oss om att de har en adekvat integritetspolicy där du kan få tillgång till din lagrade information.

Länkar till tredje part

När du använder Hittabyrå.se blir du i flera fall länkad till andra webbplatser. Den information som registreras om dig när du klickar på länken, och annan information om dig som den aktuella webbplatsen samlar in, hanteras av en tredje part.

Vi har ingen kontroll över hur tredje part hanterar din information och vilken typ av integritetspolicy de för. För mer information om hur tredje part hanterar din information rekommenderar vi att du läser deras integritetsvillkor för användning.

Cookies

Vår webbplats använder cookies, och du kan läsa mer om detta här.

Dina rättigheter

Det finns strikta regler för hur personuppgifter ska behandlas och du har många rättigheter i samband med vår hantering av dina uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka en förfrågan till kontakt@hittabyrå.se.

  • Rätt till insyn, rättelse och radering av information: Som användare har du rätt att få insyn i de personuppgifter som Flow Digital AS har om dig. Vid behov har du även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, och i vissa fall även raderade före det automatiska raderingsdatumet.
  • Rätt till begränsad behandling: I vissa fall kan du kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I dessa fall kan informationen lagras men inte användas. Du kan bland annat kräva en begränsad behandling av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, eller om du vill att uppgifterna inte ska raderas i samband med ett rättsanspråk.
  • Rätt att invända: I vissa fall kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, eller protestera mot användningen av uppgifterna i marknadsföring.
  • Rätt till dataportabilitet: Rätt till dataportabilitet: I vissa fall kan du kräva att din personliga information lämnas ut så att du kan använda den som du vill i olika system och tjänster. Detta är till exempel användbart om du ska byta leverantör, och vill ta med dig tidigare information vidare.

Det kan ta upp till 20 dagar att behandla din begäran. För att säkra din identitet kommer du att bli ombedd att skicka en kopia av ditt pass för att identifiera dig.

Om du vill klaga på Flow Digital AS:s behandling av dina personuppgifter kan du skicka ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten.

Frågor, klagomål eller andra förfrågningar

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. 

Om du har frågor om hur vi behandlar dina uppgifter, vänligen skicka en förfrågan till kontakt@hittabyrå.se. 

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, eller har förslag på hur vi kan göra detta på ett bättre sätt, är du välkommen att kontakta oss på samma e-postadress.