UX-design

Uppdaterad: 7. September 2022

När man pratar om webbdesign och -utveckling används ofta två termer: användarupplevelse (UX) och användargränssnitt (UI). Även om det finns ett antal likheter mellan dessa begrepp finns det också några betydande skillnader. Den här artikeln kommer därför att ge en bättre inblick i allt du bör veta om UX-design. 

UX-design är nämligen en viktig ingrediens för din suksess, så detta är relevant för alla andra. Vår introduktion är därför användbar oavsett om du själv vill lära dig mer om UX-design, anlita en UX-designer eller få en bättre förståelse för området.

Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om UX-design.

Vad är UX-design?

Det första vi behöver klargöra är vad UX-design egentligen är. Detta kan enkelt beskrivas som förhållandet mellan en produkt eller tjänst och den person som använder den. UX-design syftar därför till att skapa produkter som människor lätt kan använda. Med andra ord bygger vi produkter som utgår från användarens behov. 

UX-design tenderar dock att vara en kontinuerlig process. Det finns en fin balans mellan att stödja processen och att överkomplicera den. UX-design består därför av forskning, testning, iteration och omtestning. Detta beror på att användarupplevelsen måste följa produkterna, och så länge som dessa är under utveckling kommer UX-processen att följa med. 

Vad gör en UX-designer?

Vi kan därför betrakta UX-designern som en vakthund för slutanvändarens behov. En av de viktigaste uppgifterna för en UX-designer är att se till att en produkt är användbar, så att den uppfyller slutanvändarens behov. En UX-designer kommer därför att involveras från början av varje produktprocess. Därför använde vi vakthundsmetaforen, eftersom en UX-designer har till uppgift att se till att de produkter som utvecklas är testade på slutanvändaren, deras behov och smärtpunkter.

Utöver detta kommer en UX-designer att arbeta med varumärke, innehåll, produktfunktionalitet och navigering så att slutresultatet blir som förväntat. Många skulle därför säga att en UX-designer är en av de viktigaste rollerna i en produktionsprocess. 

Vad är skillnaden mellan en UX- och en UI-designer?

Som vi nämnde i inledningen är det många som blandar ihop UX och UI, men det finns några viktiga skillnader. Här talar vi mycket om användarupplevelse och användargränssnitt, och fokus på arbetsuppgifterna är mycket annorlunda. En UX-designer fokuserar på slutanvändaren och produkten, en UI-designer fokuserar på interaktion mellan människor och datamaskiner. 

Detta innebär att en UI-designer fokuserar på gränssnittet till en produkt, medan en UX-designer fokuserar på användarupplevelsen genom användarresan. Interaktion mellan dessa roller är dock helt avgörande för att resultatet ska bli framgångsrikt. Det är därför vanligt att UX- och UI-roller samarbetar kring mätvärden. Det kan handla om användarvänlighet, gränssnitt och den helhetsupplevelse som slutanvändaren får av produkten.

I korthet kan vi säga att en UI-designer fokuserar på front-end-utveckling (dvs. det visuella), medan en UX-designer fokuserar på den användarupplevelse som produkten ger slutanvändaren.

Vilka färdigheter behöver UX-designers?

Låt oss ta en närmare titt på vilka färdigheter en bra UX-designer behöver, och för att göra detta på bästa möjliga sätt har vi delat in det i två kategorier. Vi kommer därför att referera till hårda och mjuka färdigheter som de två kategorier som en bra UX-designer behöver i sitt arbete.

Hårda färdigheter en UX-designer behöver

Det finns många färdigheter förknippade med en bra UX-designer, men många av dessa kommer via relevant utbildning. Så oroa dig inte om det skulle vara så att du saknar någon av punkterna.

 • Designtestning
 • Beslutskartläggning
 • Moodboarding
 • Visuell och UI-design
 • Kodning (grundläggande kunskaper)
 • Informationsarkitektur
 • Interaktiv design
 • UX-forskning
 • Wireframing
 • Prototypframställning

Som du kan se i listan finns det ett antal färdigheter som hör ihop med att vara en bra UX-designer, men som tur är behöver du inte behärska alla. I de allra flesta utbildningar får du specialisera dig på några få specifika områden och får sedan en grundläggande förståelse för de andra ämnena.

Mjuka färdigheter som en UX-designer behöver

Naturligtvis har vi också en lista över mjuka färdigheter, men den är inte lika lång som de hårda färdigheterna. Detta beror helt enkelt på att det bara finns några få, men viktiga färdigheter som vi har placerat i denna kategori.

 • Empati – Som UX-designer är det viktigt att ha användarna i åtanke. Du måste ha förmågan att undersöka och förstå användarnas behov, problem och motiv. Vad vill de egentligen få ut av vår produkt? En viktig egenskap för UX-designers är därför förmågan att lyssna på användarna, snarare än att främja vår egen agenda. 
 • Organisering – Att vara organiserad är en viktig egenskap hos UX-designers, eftersom vi ofta lägger ett pussel med halvfärdiga bitar. Du måste ha förmågan att sätta ihop olika forskningsresultat för att skapa en helhetslösning som uppfyller kundernas behov. Därför är god organisation en viktig nyckel till framgång som UX-designer. 
 • Nyfikenhet – Sist men inte minst måste en UX-designer vara nyfiken. UX-design handlar om att utforska, prova och prova nya saker så att den slutliga harmonin uppnås. Du bör därför ha en naturlig nyfikenhet som driver dig vidare i sökandet efter logiska och slutgiltiga lösningar på halvfärdiga utmaningar.

Vi har frågat ett antal erfarna UX-designers och de flesta håller med om att empati är den viktigaste färdigheten. Detta beror på att det är människor som vi utformar produkter för, och en god förståelse för detta är därför absolut nödvändig. Det handlar om att förstå vilka problem och behov kunderna kommer till oss med och vad de vill uppnå med vår produkt. 

Behöver UX-designers veta hur man kodar?

Detta är ofta en fråga som diskuteras, men det korta svaret är nej. En UX-designer arbetar ofta med ingenjörer och utvecklare som ansvarar för själva utvecklingen och har därför en mer allmän roll i detta pussel. Det är dock sällan dåligt att kunna lite kod, så att du lättare kan förstå de utmaningar som potentiella ändringar innebär för utvecklare. 

En UX-designer kan därför komma långt med grundläggande kunskaper i HTML, CSS och Javascript. Du behöver inte nödvändigtvis lära dig detta för en roll som UX-designer, men tidigare erfarenhet av kod och design kan vara till nytta. På så sätt kan du tala samma språk som utvecklarna, vilket underlättar kommunikationen mellan olika roller. 

Vilka typer av projekt arbetar UX-designers med?

En UX-designer ombeds ofta att delta i produktutvecklingsprocesser som inte omfattas av traditionell design. Detta beror ofta på den unika erfarenhet och kundfokuserade aspekt som en UX-designer tillför med sin roll. Det finns därför ett antal olika projekt som en UX-designer bör delta i för att säkerställa bästa möjliga process.

Kundlojalitet

En UX-designer kan vara ett användbart verktyg när det gäller att behålla och lojalisera kunderna. Detta beror på att de har en bättre förståelse för vilka behov en kund har, och därför vilka frågor som bör fokuseras på. Genom att fokusera på kundens behov kan en UX-designer ofta bidra till ökad kundrelation genom att utveckla produkten med kunden i åtanke. 

Några projekt som en UX-designer bör engagera sig i kan inkludera:

 • Utveckling av applikationer och webbplatser
 • Produktdesign
 • Uppdatering av befintliga produkter och tjänster

Lead flow

Ett projekt som alltid bör inkludera en UX-designer är lead generation. Det kan finnas flera olika sätt att inkludera en UX-designer, men de bör absolut vara en del av slutprocessen. Det handlar om kvalitativ input och vägledning om design och strategi så att du får bästa möjliga resultat. Nedan har vi listat några processer som definitivt bör gå via en UX-designer. 

 • Landningssidor
 • Utformning av webbsidor
 • Interna processer och system
 • Användarforskning (studier)
 • Bloggar, guider och resurser (avsedda för användare=
 • Automatisering av e-post

Även om mycket av detta kan göras utan en UX-designer bör de konsulteras eller godkänna det slutliga flödet. På så sätt kan du se till att du får en produkt som är bäst lämpad för användarna, vilket ökar CTR (konverteringsgraden) så mycket som möjligt. 

Sammanfattning

Även om många förväxlar UI- och UX-designers har vi i den här artikeln sett att det finns tydliga skillnader mellan de två positionerna. Vi har också tittat på vilka färdigheter en UX-designer bör ha och vilka projekt du bör använda en UX-designer till. Det finns naturligtvis utrymme för tolkning, men det är ofta en bra idé att inkludera en UX-designer i projektgruppen. Detta kan bidra till att kundfokus bättre representeras i besluten och därmed också i slutprodukten. 

Slutligen är det värt att nämna att många kommer att tycka att de uppräknade kompetenserna är något man skaffar sig under sin utbildning. Du behöver därför inte oroa dig för att sakna någon av de färdigheter som vi har listat förrän du har avslutat din utbildning. Det är vanligt att man specialiserar sig på ett visst område av UX-design och sedan får påfyllning av grundläggande information inom de övriga områdena. På så sätt kan du få ett bredare spektrum, men samtidigt få det nödvändiga kunnandet som en specialiserad UX-designer.